Legends quest

Obtížnost : těžké

Délka : hodně dlouhé

Splněné questy :

 1. Family crest
 2. Underground pass
 3. Shilo village
 4. Waterfall
 5. Hero's Quest
 6. 107 Quest Points

Požadavky :

 1. 56 Magic
 2. 52 Mining
 3. 50 Agility
 4. 50 Crafting
 5. 50 Smithing
 6. 50 Strength
 7. 50 Thieving
 8. 50 Woodcutting
 9. 45 Herblore
 10. 42 Prayer
 11. Schopnost zabít Skeletony (94, 100, 106 lvl) a Nezikcheneda (lvl 187) Všichni používají 1 typ útoku - melee

Nezbytné věci :

 1. Hammer - kladivo na smithing
 2. Pickaxe - krumpáč
 3. Gold bars - 2 ks minimálně ( potřeboval jsem 4 )
 4. Hatchet - sekera na dřevo. Black nebo lepší na prosekání do džungle, ale na sekání Yommi tree v závěru je nutné použít rune axe !!!
 5. Vial of water - koupíte během questu v Shilo Village
 6. Lockpick - páčidlo seženete třeba v pod hospodou v Burthope
 7. 1 sada run - 1 Soul, 1 Mind, 1 Earth, 2 Law
 8. Rope - lano
 9. Unpowered Orb - Mimimálně 1 ale doporučuji 2-3 pro případ že se budete muset vracet pro zásoby. NENABÍJET
 10. Runy pro nabití orbu - několik sad 3 cosmic + 30 elemental run. Třeba air nebo earth.
 11. Jídlo - Doporučuji z důvodu nedostatku místa v inventáři sharky ale není podmínkou.


 12. Následující věci se dají sehnat cestou v Shilo village

 13. Machete - mačetu koupíte v G-shopu
 14. Charcoal - kolem 5 ks koupíte v G-shopu
 15. Papyrus - kolem 5 ks koupíte v G-shopu
 16. 4 běžné cut gemy - diamond, ruby, emerald a sapphire
 17. 3 speciální cut gemy - opal, jade a red topaz. Lze nakopat v severo-západní části vesnice

Doporučené věci : Melee protect (prayer 43) + prayer potiony

Výbava: S melee protect libovolná. Vyzkoušeno mám melee i mage

Odměna :

 1. 4 quest point
 2. 4 x 7.650 exp dle výběru (att, def, str, hp, pray, magic, wood, craft, smith, herb, agil, thiev)
 3. Přístup do Legends guildy

 1. V bance si vemte 30 GP na dopravu lodí, trochu jídla a jděte si promluvit se stráží u vchodu do Legend guildy (severo-východně od Ardougne - jižně od Seers village). Proklikejte se rozhovorem a pak vstupte.

  1. Can I speak to someone in charge ?
  2. Can I go on the quest ?
  3. Yes, I'd like to talk to Grand Vizier Erkle
 2. Uvnitř malé budovy si promluvte s Radimus Erklem (" Yes actually, whats invoved ? ") , (" Yes, it sound great ") . Dostanete od něj svitek (pokud o něj přijdete, za 30 GP dostanete nový) a 3 úkoly. Do svitku zmapovat džungli pod Shilo village, najít domorodce a s jeho pomocí získat trofej do hlavní haly guildy. Nakonec odcestujte lodí z Ardougne do severního přístavu na Brimhavenu . 3. V průběhu questu budete dělat jeden nestandarní potion a cestou do Shilo Village si můžete pozbírat potřebné bylinky které jste hledali v questu Jungle potion. Ardrigal najdete prohledáním palmy (search palm tree) na severu ostrova a Snake Weed je ukrytý ve vinné révě (search marshy jungle vine). Herby identifikujte a jděte do banky v Shilo Village.

  Přišlo mi několik připomínek, že se lze do Shilo village dostat i jiným způsobem než pěšky. To je sice pravda, ale pouze za předpokladu že si oba herby seženete předem. Jinak si stejně musíte udělat pěší výlet.

  Zmapování džungle

 4. Cestou v general shopu na severo-západě ostrova si kupte 5 charcoal , 5 papyrus a mačetu. Z banky vemte sekeru na dřevo, dobré oblečení, zbraň, nějaké jídlo, Radimus notes, 1 restore/s-restore potion, Varock teleport nebo dueling ring (castle wars banking). Tato část je zatím bez boje, ale v džungli je několik Jungle savage (90 lvl), Jungle wolf (64 lvl) a Oomlie bird (46 lvl).

 5. Jděte na jih pod vesnici a promluvte s Jungle forester. Po tomto rozhovoru byste měli být schopni se dostat do Kharazi Jungle.

  1. How do I get into Kharazi Jungle ?
  2. Well, in fact I plan to map that area myself
  3. Ok thanks
 6. Teď se musíte prosekat do džugle a zmapovat ji do svitku . Nejlepší místo na průchod je přímo pod general shopem, kde to jde v jednom místě možná i bez sekery. 7. Až se prosekáte na druhou stranu, musíte navšívit tři lokace ( západ, střed a východ - na pořadí nezáleží). V inventáři klikněte na Radimus notes pravým tlačítkem myši a zvolte (complete). Tato činnost je ovlivněna crafting skillem a v případě neúspěchu přijdete o jeden charcoal + papyrus.

 8. Stejným způsobem zmapujte zbývající 2 lokace dokud nebude mapa kompletní. 9. Běžte zpět za Jungle foresterem, ukažte hotovou mapu (radimus notes -> Jungle Forester ) a dovolte mu udělat kopii (" Yes, go ahead make a copy "). Za odměnu dostanete Bull roarer. Ten spolu s mapou, mačetou a sekerou noste celý quest stále u sebe. 10. Jestli máte u sebe ještě nějaké jídlo (pár lobíků stačí), jděte zpět do džungle a použijte Bull roarer (swing bull roarer) . Měl by se objevit Gujuo a pokud se tak nestane použijte roarer znovu dokud nepřijde. Rozhovor je to dlouhý, ale neměl by dělat problémy (vybíral jsem vždy první volbu)

  1. I was hoping to attract the attention of a native
  2. I want to develop friendly relations with your people
  3. Can you get your people together ?
  4. Want can we do instead then ?
  5. How do we make the totem pole ?
  6. I will release Ungadulu...
 11. Golden bowl

 12. Jděte na severo-západ kde jsou 3 kameny , ty prohledejte ( search mossy rock ) a sejděte dolů (" Yes, ...") Úspěšnost je závislá na agilitě ( minimum 50 lvl ) a v případě že se to nepovede, ubere Vám několik HP. 13. Dole uprostřed ohně najdete Ungadula. Ohně se nedotýkejte, ale pouze ho prohledejte (investigate fire wall) a měl by k Vám promluvit . V rozhovoru vyberte (" How can I' extinguish the flames ") a (" Where do I' get pure water from ? ") 14. Vyjděte zpět z jeskyně do džungle, přivolejte Gujua (swing bull roarer) a pokecejte. Dozvíte se, že pro překonání ohně potřebujete golden bowl napněnou "čistou" vodou.

  1. I need some pure watter to douse magic flames
  2. Where is the pool of sacred water ?
  3. Metal of the sun, what is that ?
  4. What kind of a vessel ?
  5. Ok thanks for you help
 15. Dopravte se ke kovadlině, třeba ve Varocku a vemte si hammer, minimálně 2 gold bary a vyrobte si golden bowl (gold bar -> anvil). Může se stát, že mísu neuděláte na poprvé a o gold bary přijdete. V tom případě postup opakujte a až budete golden bowl mít, odcestujte zpět do Shilo village.

 16. Příprava na první průzkum dungeonu

 17. Teď budete potřebovat mimo výbavy do džungle (notes, mačeta, axe a bull roarer) i 7 různých cut gemů (důl na gemy je v severo-západní části Shilo village), pickaxe (krumpáč), lockpick (páčidlo), runy (soul, mind, earth, 2x law), golden bowl, 2-3 prayer potiony, 1 restore, 1 prázné místo, jídlo a výbavu na první souboj s Nezikchenedem (lvl 187). Vyzkoušeno mám melee i magic a oboje s melee protect. Neměl jsem žádný problém.

 18. V džungli si opět promluvte s Gujuem a ten musí golden bowl očarovat (" Yes, I'd like you to bless my golden bowl "). Pokud se to nepodaří, přijdete asi o 5 prayer points. Pak se rozlučte (" Ok thanks for your help ")
 19. Jděte ke studánce, jukněte jestli máte 1 volné místo a v těsné blízkosti uvidíte rákos. Jeden si usekněte (machete -> Tall reeds) a tím získáte hollow reed. Jestli není v inventáři tak leží na zemi. Použije ho na studánku (hollow reed -> water pool) a zlatá mísa se naplní. 20. Jděte opět do dungeonu (search mossy rock). Projděte přes ohnivou stěnu (golden bowl -> fire wall) a vezměte ze stolu knihu (search desk) kterou prolistujte (read shamans tome) 21. Promluvte s Ungadulem a měl by Vás vyhodit ven. Pokud ne, odejděte sami mimo ohnivý prostor (golden bowl -> fire wall). Combat staty klesnou cca o 5 bodů a jestli máte některé skilly přesně na té hodnotě jako jsou požadavky pro quest (asi jde jen o Str) , mohou při překonávání následujících překážek nastat problémy. Proto si je hlídejte a dopňujte pomocí restore potionu.

 22. Prohledejte knihovnu (search bookcase) a najdete v ní tajný průchod kterým prolezte (" Yes please "). Nemusí se to zdařit na první pokus. 23. Pokračujte podle mapy a postupně zdolejte nástrahy. U Ancient gate použijte lookpick (use...), přes kameny (boulder) se dostanete použitím krumpáče (smash) a druhou bránu otevřete "silou" (50 lvl str) (" Yes, I'm very strong...)

 24. Za bránou jděte dál kolem Death Wings (lvl 83), překočte (jump-over) jagged wall a dojděte ke zdi která slouží jako průchod. Musíte do zdi dát runy v přesném pořadí, tak aby vytvořily slovo SMELL ( use ... rune with marked wall ) a tím se uvolní průchod do další místnosti ("Yes, I'll go through! ")

  1. Soul
  2. Mind
  3. Earth
  4. Law
  5. Law
 25. Zde se nachází 7 jezírek. V každém je carved rock na který použijte cut gem. V mém případě jsem použil metodu pokus/omyl. Je-li gem na správném místě, zmizí z inventáře a pokud uděláte chybu, nic se nestane (nothing interesting happens) 26. Až budou všechny gemy umístěny, uprostřed se po chvilce objeví Book of binding . Knihu seberte, přečtěte a dozvíte se něco o boji a výrobě Holy water které se dají použít boj s demonem. Nevím kde sem udělal chybu nebo co jsem vynechal, ale prostě se mi lahve nepodařilo vyrobit a během questu jsem se bez nich obešel. Při posledním plnění jsem knihu nečetl vůbec.

  Upřesnění od jiného hráče:

  Na výrobu Holy Water je potřeba prázdný vial, Golden bowl s vodou a Book of Binding.Pravým klikem na knihu se zobrazí nabídka, kde vybereme Enchant Vials, tím se vial očaruje a poté se na něj použije Golden Bowl s vodou, čímž se vial naplní.Holy Water je vrhací zbraň (něco jako třeba Iron knife) a dává max hit okolo 25.K efektivnímu použití nosit range armor (D'hides).Jednoho démona lze atakovat Holy Water víckrát.. PS. Holy Water lze použít i mimo quest na ostatní démony v RS...
 27. Nezikchened - 1. souboj

 28. Běžte zpět do místnosti s ohnivou stěnou a znovu vstupte doprostřed ohně (golden bowl -> fire wall) Teď Vás čeká první souboj s Nezikchenedem (lvl 187). Já jsem poprvé z lenivosti do banky nešel a vystačil jsem si s jedním sharkem a třemi loky z prayer potionu (combat lvl 89 + D-scimmy ). S druhou a třetí postavou jsem šel jako Mage + melee protect a opět bez problémů.

 29. Jste-li připraveni, použijte book of binding na Ungadula ( use book ... ) Demon okamžitě zredukuje prayer asi o 75% tak si ho nezapomeňte ihned doplnit a potom už ubývá standartní rychlostí. Další podstatnou věcí je, před demonem neutíkat, protože se mu tím prý doplňuje zdraví. Jakou maximální silou může udeřit bez zapnutého melee protect nemám vyzkoušeno a nikde to není napsané, takže pozor na prayer.

  I přes to že použijete prayer, dostanete nakonec jeden zásah. Já dostal 9 a jiný hráč prý 17. Je to tím, že tento hit Vám dá mage stylem 30. Po boji promluvte s Ungadulem (" I need to collect some Yommi tree seed for Gujuo ") (" Ok, thanks... ") a za pomoc dostanete 3 semínka vzácného stromu, která zalijte vodou z misky (seeds -> golden bowl). 31. Aby strom vyrostl potřebujete další misku s vodou. Vylezte do džungle a dojděte ke studánce. Zkuste si vodu nabrat (pomocí nového dutého rákosu), ale zjistíte že voda je zakalená . 32. Bravery potion

 33. Zavolejte na pomoc Gujua a pokecejte. Řekne Vám že nemůžete pro úspěšný růst stromu použít obyčejnou vodu (kdo by to řekl :) Také si budete muset vyrobit pro další část questu Bravery potion.

  1. The water pool has dried up and I need more water
  2. Where is the source of the spring of pure water ?
  3. Ok, I won't go...
  4. Ok thanks for your help


 34. Po rozhovoru jděte do banky a vyrobte si potřebný potion ( vial of water + snake weed + ardrigal ). 35. V následující části na Vás bude opět čekat Nezikchened (lvl 187) a navíc 3 kumpáni 92, 100 a 106 lvl.
  V inventáři si nechte sekeru, mačetu, mapu, bull roarer, lookpick, pickaxe a golden bowl. Přidejte bravery potion, 1 rope, 1 unpowered orb, runy pro enchantování orbu (3 cosmic a 30 element run, třeba Air) a podle potřeby 1-2 restore, 2-3 prayer, kvalitní jídlo a nejlepší vybavení + zbraň (DDS je vemi dobrý pro slabší hráče) a teleport k bance ( glory / dueling nezabere žádné místo).

 36. Vydejte se přes džungli a dungeonem až na místo s jezírky kde jste dostali book of binding (na průchod zdí už nepotřebujete "SMELL" runy). Na bránu sešlete kouzlo pro enchantování orbu ( cast charge xxx orb -> Ancient gate ) a budete puštěni do další místnosti.

  Pokud se z nějakého důvodu budete muset z následující části návodu až do okamžiku plánovaného opuštění muset vracet do banky ( jídlo, smrt nebo něco zapomenete), pro každý průchod branou potřebujete nový orb + runy a znovu absolovovat 1. level dungeonu. 37. Dojděte k rumpálu (vstupu do další části podzemí) a napijte se bravery potionu. Má pernamentní účinek a jiný už nebudete potřebovat.

 38. Použijte na rumpál lano (use rope -> winch) a slezte dolů (" Yes, I'll bravely drink... "). Lano se dá také sehnat rozbitím barelu, ale mimo něj tam čeká i překvapení v podobě úbytku HP a snad i různá monstra.

  Upřenění od hráče Domobrana cz:
  Rozbít alespoň jeden sud se vyplatí. Z toho, co je nejblíž k te díře mi již 2x vypadl prayer pot, lano a jídlo.
  Hledání pramene

 39. Na zemi seberte klobouk a objeví se Viyeldi. Zatím s ním nic nesvedete a pokračujte klikatou cestou dolů přes překážky (climb-over rocky ledge) . Pokud zakopnete, bude úbytek zdraví kolem 6 HP , ale z níže položených překážek se dá i spadnou rovnou dolů a v mém prípadě jsem přišel o 26 HP !!!

  Ozval se mi hráč, kterého pád stál 44 HP. Doufám že více už dostat nelze. 40. Dole se pohybuje větší množství Skeletonů (92, 100 a 106 lvl). V libovolném pořadí se s každým od jednoho lvl jednou vypořádejte a dostanete 3 kousky crystalu. 41. Máte-li 3 kousky, jděte k peci a postupně je do ní dejte (use...). Tím se z fragmentů stane Heart crystal. 42. Crystal položte na Mossy rock a změní barvu. Teď můžete pokračovat do jižní části dungeonu. 43. U průchodu do další části použijte crystal na zeď (heart crystal -> Recess) , pak projděte (walk-through Shimmering field) a pokračujte na západ kolem lesser demonů až k velkým kamenům - boulder. 44. Do jednoho strčte (push boulder) , objeví se Echned Zekin ( do kamene musíte zatlačit z určitého úhlu ) a promluvte s ním. Nakonec rozhovoru dostanete dýku.

  1. Er...me ?
  2. Yes, I need it for my quest
  3. Why are you tortured ?
  4. What can I do about that ?
  5. I'll do what I must to get the water
  6. Ok, I'll do it
 45. S dýkou se vydejte přes překážky na začátek a znovu zvedněte blue hat. Na Viyelda použijte dýku (Dark dagger -> Viyeldi) a pak běžte zpět.

  Nezikchened - 2. souboj

 46. Opět strčte do kamene a Echned Zekin si dýku vezme zpět. Pak se objeví starý známý demon Nezikchened (možná bude třeba strčit do kamene znovu) a dejte mu co proto. 47. Pod kamenem je pramen (vypadá jako fishing spot a musíte znovu zatlačit) ze kterého si naberte si vodu do golden bowl. Pokud nemáte mísu u sebe , nemělo by to podle jiných návodů vadit. Strčením do kamene jste uvolnily pramen tekoucí do studánky na povrchu džungle. Libovolným způsobem jděte do banky doplnit zásoby na poslední zápas s Nezikchenedem a jeho společníky.


 48. Výroba totemu

 49. Pro poslední část questu potřebujete Bull roarer, mačetu, rune sekeru na dřevo , mapu, Yommi seed, golden bowl a výbavu pro boj se třemi bojovníky ( 92, 100, 106 lvl) a demonem Nezikchenedem . Bojovat budete postupně se všemi najednou. Takže je třeba nějaký prayer potion, jídlo a dle comabat lvl možná i 1 Super set. Poslední věcí je Ardougne teleport, ale stačí glory nebo dueling na rychlou cestu do banky a teleportovat se odtud.

 50. Vypravte se ke studánce v džungli a přivolejte Gujua. Pokecejte s ním (" I found the source of the ..."), (" How do I make the totem pole ") a prozradí Vám kde Yommi strom zasadit. Severozápadně od studánky je na zemi malý kousek země Fertile Soil. 51. Než strom zasadíte, naberte si vodu do golden bowl a dejte semínko do země (Yommi tree seed -> Fertile soil ). Strom narozdíl od těch běžných roste neuvěritelně rychle. Hned jak trochu vyroste zalejte ho vodou z misky (golden bowl ->Yommi tree sampling) a jak se dostane do druhé fáze vegetace, musíte začít kácet jinak uschne. Kácení je odlišné než jaké znáte z woodcutingu. Volba "chomp down" zde není a musíte na strom použít sekeru (use rune axe ->adult Yommi tree). Mě se to jednou povedlo až na 3 pokus a před novou výsadbou si vždy naberte vodu do mísy. Kde vzít nová semínka nevím, ale asi je dostanete od Ungadula. Jestli strom uschne, tak před vysazením nového musíte ten starý odstranit.

  Dávejte si pozor na kolem pobíhajícího vlka 52. Na poražený strom použijte sekeru a obrys totemu bude už vidět. Na polotovar znovu použite sekeru a Yommi totem bude hotov (lift totem pole)

 53. Poslední souboj

 54. S vysekaným totemem se vydejte na místo kde už jeden stojí (viz mapa na začátku). Následuje postupný boj se 3-mi společníky a demonem. Máte-li vše připraveno, zapněte melee protect (nevypínat v pauzách) a použijte totem z inventáře na ten co už stojí (Yommi totem -> Totem pole ). Objeví se Nezikchened a začne přivolávat posily ( San Tojalon 106, Irvig Senay 100, Ranalph Devere 92) a nakonec se do boje vloží sám (opět redukuje prayer) 55. Po boji znovu použijte nový totem na starý a Gujuo Vám dá potřebnou trofej do Legends guildy - Glided totem pole. 56. Promluvte s Radimus Earklem v malém domku uvitř guildy u Ardougne (start questu). Totem převezme a umístí ho uvnitř haly. Vejděte do velké budovy a opět s ním promluvte.

 57. Za odměnu dostanete na výběr do kterých skillů chcete investovat 4 x 7650 bodů. Vybrat si můžete z 12-ti dovedností ( att, def, str, hp, pray, magic, wood, craft, smith, herb, agil, thiev) a do jednoho skilu lze dát body i víckrát. Výběr je veliký a těžko se rozhoduje kam body dát, ale asi nejlepší volbou je vše nacpat do prayeru (moje volba při prvním hraní), protože to hodí 30.000 exp a to už nějaké peníze ušetří. Až si vyberete odměnu, quest je u konce.Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru