Shilo village

Obtížnost : Střední a dlouhé

Požadavky :

 1. Jungle potion
 2. 32 Agility
 3. 20 Crafting
 4. Schopnost zabít postupně v jednom souboji 3 podoby Nazastaroola (91, 68 a 93 lvl)

Nezbytné věci :

 1. Bronze bar
 2. Spade (rýč)
 3. Lit candle - zapálená svíčka nebo jiný zdroj světla (přídete o něj)
 4. Peníze - cca 100 Gp na nákup během questu (rope, chisel, hammer) .

Doporučené věci :

 1. Melee protect - Prayer lvl 43
 2. Anti antipoison
 3. Libovolný teleport pro rychlý odchod
 4. Jídlo (lobby+)
 5. Prayer restore potion.
 6. Splněný quest Grand tree pro rychlé cestování na Karamju letadlem, ale quest se dá zvládnout i bez cestování do banky.

Výbava: něco proti melee útokům při plnění questu. Závěrečný souboj pod melee protect zvládnete libovolným stylem.

Odměna :

 1. 2 quest point
 2. 3.875 crafting
 3. Přístup do Shillo village + možnost zde těžit gemy (4 základní + Opál, Jade, Red topaz. Dragonstone zde nehledejte)
 1. Promluvte si s mužem jménem Mosol Rei, kterého najdete na ostrově Karamja u vstupu do Shilo village. Mosol vám řekne o Rashiliya, královně mrtvých, a jejím hněvu na vesnici. Máte si jít pohovořit s Trufitusem (znáte jej z questu Jungle potion), ale nechoďte za ním dřiv něž od Mosola dostanete pásku. Dialogů je celkem dost a přesné pořadí by mělo být podle následujícího seznamu (ověřeno s novou postavou)

  Quest se označí žlutou barvou až v bodě 2.

  1. Why do I need to run ?
  2. Rashiliyia ? Who is she ?
  3. What can we do ?
  4. Can I help in any way ?
  5. I'll go to see the Shaman
  6. Yes, Im sure and I'll take the Wampum belt to Trufitus
 2. Dojdetě k Trufitusovi a použijte na něj pásek od Mosola. Trufitus Vás uvítá a začne vyprávět o chrámu Temple of Ah Za Rhoon, ovšem kromě jména chrámu neví skoro nic. Po dialogu Vám pásku sebere a pošle pryč se slovy že marníte čas. Rozhovor by měl být v tomto pořadí (ověřeno s novou postavou) :

  1. Mosol Rei said something about a legend ?
  2. Do you know anything more about the temple ?
  3. Tell me more
  4. I am going to search for Ah Za rhoon!
  5. Yes, I will seriously look for Ah Za Rhoon...
 3. Vydejte se vstříc dobrodružství při hledání chrámu. Zkontrolujte zda máte spade v inventáři stejně tak zdroj světla (lucernu, svíčku..) a rope Vše je ke koupi v General shopu severo-západně od vesnice

  Běžte žlutou cestou přes kládu až k propadlišti. Cestou potkáte pár otravných potvor, těch si ale nemusíte všímat a jen proběhněte okolo nich. Doběhnete až k propadlišti, což je kupka hlíny mezi palmami…  Použijete na ni rýč a odkryjete vchod do dungeonu. Pak použijete zdroj světla na vchod (use "zdroj světla" -> fissure) a potom lano (rope). Teď už můžete slézt dolu (search fissure) a úmysl potvrďte (" Yes, I'll give it a go ") 4. Nyní se nacházíte v dungeonu s otravnými zombíky a kostlivci (cca 65 lvl). Pokud nějakého zombíka zabijete, stane se místo jeho umrtí na 20 vteřin otrávené a okamžitě po zabití z místa ustupte stranou.

  Vydejte se na jih a na straně hledejte hromádku kamenů. Až je najdete, pokuste se je prohledat (search cave in) a tak vstoupíte do další části. Před vlastním vstupem musíte ale potvrdit dialog (" Yes, I'll wriggle through "). To může být kvůli zombíkům a kostlivcům problém. Nakonec jsem našel místečko kde byl chvilku klid (naposledy se mi to nepodařilo a musel jsem použít "hrubou sílu") 5. Běžte na sever a než se cesta bude stáčet, prohledejte další hromadu (search loose rocks) (" Yes, I'll carefully move...") a najdete tattered scroll který si přečtěte (" Yes please ") 6. V jiho-východním výběžku prohledejte staré pytle (search old sacks) a najdete druhý svitek - crumpled scroll. Ten si také přečtěte (" Yes please ") 7. Pokračujte severním směrem na konec dungeonu kde naleznete šibenici. Prohledejte ji (search ancient gallows + "Yes...") a naleznete kosterní ostatky. 8. Teď je čas dostat se ven z jeskyně. Vraťte se zpět do první části dungeonu a z rozbitéhu stolu - broken table uděláte raft (craft smashed table) - (" A crude raft "). Budete-li úspěšní, následuje krátká animace výplavu z jeskyně a po vyplutí přijdete přibližně o 10 hp. 9. Když jsem to dělal s jinou postavou, tak se mi to nepovedlo a druhý pokus na výrobu jsem již neměl. Obrázky jsou z minulého plnění questu a pokud se to stane i Vám, musíte jít pěšky až do místa vyznačeného na mapě jako "exit pro raft". Tam prohledejte skálu (search waterfall rock) a potvrďte (" Yes, I'll follow the path "). Opět to bude stát asi nějaké to zdraví.

 10. Až budete venku, vydejte za Trufitusem do vesnice. Postupně na něj použijte oba svitky a po dialogu (" Can you dispose of this for me ") i kostru (volbou "use" jinak ji asi pohřbíte!!!) a nakonec znovu vyberte (" Can you dispose of this for me ") . 11. Jděte k soše (pár kroků na západ) která je umístněna ve vesnici a pohřběte u ní kosterní ostatky (bury). Zjeví se vám ghost a když ho vyslechnete, dostanete kus kosti - bone shard. 12. Potom se vraťte k Trufitusovi a použijte na něj kost (bone shard -> Trufitus). Musíte se dozvědět o hrobce (tomb), kterou máte najít. Dialog se opět dost větví a průběh questu by měl vypadat jako na obrázku. Jinak se v následujícím bodě nedostanete do podzemí. (vyzkoušeno)

  1. It appeared when I buried Zadimus' corpse
  2. He said something after he gave it to me
  3. The spirit said something about keys and kin ?


 13. Vydejte se červeně označenou cestou a na úroveň Shillo village. Vylezte na kopec s malým domem a pokud spadnete, přijdete cca o 10 hp. Až se dostanete nahoru (climb), čeká zde velice starý a rozviklaný most. Opatrně ho přejděte a před každou dírou se zkuste zastavit a pomalu ji přejít. Pád je také penalizován ztrátou zdraví. 14. Pokud jste most uspěšně přešli, běžte na sever ostrova a tam prohledejte kamení (search well stacked rock). Měli by jste se propadnout do svatině (" Yes please...") a pokud se nedaří, opakujte to vícekrát než se to povede. 15. Na jižním konci prohledejte Tomb dolmen. Získáte část meče - sword pommel, scroll a lokalizační krystal - locating crystal. Až budete mít všechy věci, uprostřed vyšphejte (climb) zpět na povrch. 16. Vraťte se k Trufitusovi a použijte na něj všechny 3 nalezené předměty. V rozhovoru vyberte (" How do I make a bronze necklace ") a (" Thanks "). Dostanete radu vyrobit náhrdelník. 17. Na výrobu si sežeňte chisel , hammer a bronze bar. Chisel a hammer se dá koupit v General Shopu severo-západně od vesnice Tai Bwo Wannai, ale bronze bar už tam po update nenajdete. Použitím dlátka na sword pommel získáte beads. Nyní jděte ke kovadlině (2 kroky za sochou u které jste pohřbili ostatky z chrámu), kde udělejte z bronze baru bronze wire (drát) . Spojením drátu a korálků (use... with...) získáte náhrdelník . Nakonec ho ukažte Trufitusovi. 18. Před další cestou se ujistěte, že máte tu výstroj, dostatek jídla, kousek kosti od ducha (bone shard), dlátko (chisel), náhrdelník (nasazený na krku) , krystal ze svatině a hodí se i 3 normal bones (lze sehnat později, ale zabíjení hadů je jednodužší) . Vydejte se žlutou cestou ke kládě, přejděte na druhou stranu a dál pokračujte po černě vyznačené cestě na sever. Dojdete ke lvu, který se motá kolem zakryté brány. Aktivujte lokalizační krystal (asi nepovinné) a teď by jste měli najít hrobku královny mrtvých Tomb of Rashillya.

 19. Prohledejte listy kolem poklopu (search foliage) a najdete zavřenou bránu. 20. Použijte dlátko na kost a získáte bone key. S jeho pomocí si zamčené dveře odemkněte. Pozor ujistěte se ze máte náhrdelník na sobě, jinak Vás potká nemilé překvapení. Projděte bránou a pak druhou potom na jih až se dostanete k dveřim ze dřeva a kostí. K otevření kostěných dveří potřebujete 3 normal bones (nemáte-li , místní kostlivci Vám poslouží) Tyto kosti použijte na dveře (use) a vejděte dovnitř. 21. Začněte prohledávat dolmen podobný tomu ve svatini. Postupně Vás napadnou tři podoby Nazastaroola (91, 68 a 93 lvl) a pokud potřebujete na souboj klid, lze využít prostor mezi stolem a kamenem jako "safe spot". 22. Po zabití všech těchto otravných strážců se objeví na dolomenu (kameni) kostra královny mrtvých kterou seberte. Pokud tam není, mělo by stačit toto místo znovu prohledat.

 23. Teď bežte k ostrovu se svatiní kde jste získali kus meče. Vyšplhejte na horu, přejděte ten starý a rozviklaný most a opět se prohrabejte do svatině (prohledání kamenů). Pak běžte k dolmenu a položte na něj ostatky kralovny mrtvých (use...). Tim vyvoláte ducha který Vám poděkuje a jeden z delších questů máte za sebou.


Původní návod sepsal Vacice a upravil Plastick2.

Nahoru