Darkness of Hallowvale

Obtížnost : střední - těžká

Délka : velmi dlouhé

Požadavky :

 1. In aid of the Myreque
 2. 5 Construction
 3. 20 Mining
 4. 22 Thieving
 5. 26 Agility
 6. 32 Crafting
 7. 33 Magic
 8. 40 Strength
 9. Schopnost zakouzlit telegrab (nesmíte mít Ancient nebo Lunar)

Nezbytné věci :

 1. Hammer - kladivo
 2. 8 Nails - hřebíky alespoň steel. Při použití iron radši více
 3. 2 normal planks
 4. Peníze - 2.000 Gp bude stačit

Doporučené věci :

 1. Druid pouch - proti hnilobě jídla - nepoužívám.
 2. Knife - lze najít cestou až bude potřeba
 3. Jídlo - stačí obyčejné na dopňení šrámů
 4. Ectophial
 5. Energy potiony
 6. Teleporty do Varrocku a Canfis (Fairy rings / Ectophial)

Odměna :

 1. 2 quest point
 2. 2.000 Construction exp
 3. 6.000 Thieving exp
 4. 7.000 Agility exp
 5. Tome of Experience - 3 x 2.000 exp dle výběru (pro skill lvl 30+)

Část questu je nafocena v Low-Res a doporučují toto nastavení použít. Budete procházet hodně dlouhé bludiště přes střechy a přítomnost čehokoliv jiného než je zobrazeno na obrázcích je na obtíž a překáží. Po třetím dohrání už znám cestu na zpaměť a zkusil jsem to projít v HD , ale po chvilce jsem to zase přepnul zpět. 1. Prozatím nic nepotřebujete a můžete se rovnou vydat na jih bažin do Burgh de Rott. V rozpadlé hospodě přezte zeď (climb-over broken down wall) a slezte do podzemí (climb-down trapdoor)

 2. Ve sklepě si promluvte s Veliaf Hurtzem a pak jděte do místní banky.

  1. Is there something I can do to help out ?
  2. Yes, please tell me more
  3. How should i get into the Sanguinesti region ?
  4. Okay, thanks
 3. V bance si vemte 2.000 Gp, 2 prkna (planks), 8 hřebíků (nails) , kladivo (hammer) , pár kousků jídla , nůž (knife) , něco na doplňování energie, ectophial teleport a jděte do jižní části k malému molu. Zde použijte jedno prkno na loďku (plank -> boat) a druhé na spouštěcí plošinu (plank -> boat chute) 4. Stoupňete si za loďku a strčte do ni (push boat) Dojděte k ní přes sousední molo a spojovací lávku, nasedněte (board boat) a vydáte se na cestu. 5. Vylezte na rozbořenou zídku (jump-onto rock) a pokračujte pomalu nahoru (climb-up) Kolem poletující Vampíři Vás moho kdykoliv chytit a nejrychleji se jich zbavíte, nabídnete-li vlastní krev (" Okay, have a bite - offer a blood tithe ") což bude mít za následek pokles zdraví kolem 6 Hp.

  Upíři Vás prý mohou při špatné konverzaci (chyba, útěk...) uvěznit do pracovního tábora ze kterého se dostanete po nakopání + naložení 15-ti kousků rudy a následném dialogu s hlídačem. (Plastick2 - toto je myslím možné až později a dá se to využít jako zkratka) 6. Dostaňte se až k místu jako na obrázku a měla by se objevit informace o rozviklané podlaze. Pravým tlačítkem myši najděte volbu (kick-down floor) a po prokopnutí podlahy slezte dolu (climb-down) Tyto volby se dost špatně hledají a je dobré si "zazoomovat" co nejblíže a popřípadě otočit kameru "do zad". 7. Pár kroků na sever přelezte zeď (climb-over) a promluvte s jedním z obyvatelů - Meiyerdich citizen (" [whisper] Do you know about the Myreque ? ") a (" [whisper] I really need to meet the Myreque ") Dostanete z něj jméno za kým máte jít a další dialog není potřeba. 8. Zajděte za Old Man Ralem, promluvte s ním na některá témata. Důležitá by měla být(" Do you know anything...") , (" Someone said me you could help me ") a (" Old Man Ral, the sage of Saguinesti ") Takto Vám poradí abyste sledovali symbol. Pokud Vám to nechce říct, běžte za obchodníkem Trader Sven , promluvte s ním na některá témata a vraťte se znovu pokecat.

  Cesta do nové základny


 9. Nyní musíte najít novou základnu uprostřed města a pohybovat se při tom budete po zemi, v patrech i po střechách. Z toho důvodu u této pasáže doporučuji použít režim Low-Detial , protože přítomnost střech a více pater je na obtíž. I když vypadá tato část dlouze, není skoro kde zabloudit.

 10. Od Old Man Rala jděte kousek na jiho-západ a vylezte po žebříku (climb-up ladder) do 1. Patra 11. Od žebříku jděte k mezeře v podlaze a na protější (doskokové) straně zvolte (jump-to floorboard) To samé udělejte směrem na východ a pak jděte severním směrem. Vedle loga zatlačte do stěny (push wall) a projděte na druhou stranu (walk across floor) 12. Pokračujte na sever, podlezte pod přepážkou (crawl-under wall) a pak stále severním směrem. 13. Západním směrem zatlačte do zdi (push) , přejděte na druhou stranu (walk) a slezte dolu (climb-down) 14. U východní stěny prohledejte stůl (search table) a najdete tajný průchod. Otevřete ho (open) a prolezte do druhé budovy (climb-into trapdoor tunel) Vedle postelí najdete polici po které vylezte do patra (climb-up shelf) 15. Jděte na východ, podlezte pod přepážkou (crawl-under wall) , přeskočte na druhou stranu (jump-to floorboard) a slezter po žebříku do přízemí. 16. Pokračujte dále na východ a vedle dveří prohledejte hrnce (search pots) Nalezeným klíčem si dveře otevřete (use key/ open door) a na konci budovy vylezte po žebříku do patra. 17. V 1. patře jděte na západ, jižním směrem přeskočte na druhou stranu (jump-to floorboard) a kolem stěny pokračujte k polici kde vylezete nahoru (climb-up shelf) 18. Pár kroků na západ je žebřík a po něm vylezte nahoru (bez obrázku) Na střeše si popojděte k jiho-východnímu okraji, přeskočte na druhou stranu (jump-to floorboard) a po žebříku o patro níže. 19. Od žebříku pokračujte na východ, potom po prádelní šňůře (walk-across washing line) na druhou stranu a po žebříku dolu. 20. Severně zatlačte do zdi (push wall) a projděte na druhou stranu (walk across floor) 21. Na konci vylezte po polici do dalšího patra (climb-up shelf) 22. Projděte na severo-východ a druhou polici využijte pro slezení o patro níže.  Jděte na severní okraj a přeskočte na druhou stranu (jump-to floorboard) a na severním okraji udělete totéž (jump-to floorboard) 23. Prokličkujte k další díře, přeskošte (jump-to floorboard) a vylezte po žebříku do patra. Prohledejte západní stěnu a získáte část žebříku. Slezte o jedno patro dolu, nalezenou část použijte na rozbitý žebřík který vede dolu (use ladder top -> broken ladder) a slezte po něm (climb-down) 24. Otevřete dveře a proběhněte k sousední budově na severu. Tam otevřete další dveře a vlezte dovnitř. 25. Uvnitř vylezte po žebříku a na stole v jižní části seberte nůž. Vraťte se do přízemí projděte přes dveře v severo-západě a pokračujte severním směrem. 26. U loga zahněte na východ, po pár krocích do dveří na jihu a po žebříku do patra. 27. Východním směrem skočte na druhou stranu (jump-to floorboard) a nakonec sejděte po schodech (climb-down stairs down) 28. Od schodiště jděte východní uličkou na jih, použijte nůž (knife -> wall) a pak do zdi zatlačte (push wall) 29. Na přepážce u severo-západního kraje koberce najdete stříbrné logo. Zmáčkněte ho (press decorated wall) a tím na chvilku aktivujete vchod do podzemí. Ten najdete po prohledání jiho-východního čtverce na koberci (open lumpy rug) Pak už stačí slézt dolu (climb-down trapdoor) 30. Proběhněte do severní části podzemí kde najdete Vertida Sefalatise. Promluvte s ním (" I was asked to make contact with the Myreque ") a dostanete svitek (message) který máte doručit do základny Burgh de Rott (start questu) 31. Libovolným způsobem se dopravte do podzemní základny a předejte svitek veliteli Veliaf Hurtz (use message) . Ten si svitek vezme a poté co se zeptáte na další úkol (" What do you want me to do ? ") Vás pošle za Drezelem do podzemního průchodu pod chrámem, západně od Canfisu (Priest in peril quest) 32. Promluvte s Drezelem (" Talk about something else ") a rozhovor ukončíte (" Okay, thanks ") Pak projděte podzemím na stranu od Varrocku. 33. Kousek na západ od hlavního vchodu prohledejte malé keře (search bush) Po skončení animace se vraťte za Drezelem. 34. Od něj dostanete radu navšívit krále Roalda ve Varrocku a také Vám dá teleportovací runy. Ty využijte a jděte za králem do zámku. 35. Promluvte s Roaldem (" Talk to the King about Morytania ") a do dialogu se přidá Aeonisig Raispher. Zeptejte se co máte dělat (" What should i do now? ") a po volbě (" Yes thanks...") budete (možná) teleportováni zpět k Drezelovi. Tak tomu bylo s Replastem, ale při posledním plnění to nešlo a musel jsem šlapat pěšky. 36. Pokecejte s Drezelem (" What should i do now? ") , (" Okay...") a pokračujte do Burgh de Rott . 37. Promluvte s Veliaf Hurtzem (" King Roald cannot send troops ") , (" Okay...") a v bance si vemte pár energy potionů , trochu jídla a jděte zpět do nové základny za Vertida Sefalatisem. Cestu už trošku znáte a kromě toho, že není třeba opravovat loď, absolovovat dialogy (Old Man Ral...) a tlačit do padacích stěn je průběh cesty stejný (bod 10 - 25)

  V této fázi existuje i jiná cesta při které nemusíte jít přes domy. Pokud Vás zastaví Wyrewatch a zvolíte prostřední možnost , pošle Vás do dolu v severní části města. Tam nakopejte 15 kusů speciální rudy a dejte je do vozíku. Krumpáč dostanete od dělníky po dialogu (" Do you have a spare pick ? ") Pak stačí promluvit s hlídačem a jste volní. Podle mapky běžte jižním směrem do základny. 38. Na nové základně promluvte s Vertida Sefalatisem (" What should i do now? ") a po další volbě (" Okay, lead the way ") Vás odvede opět na začátek odkud se vydáte hledat dalšího člena. Pokud Vás neodvede, musíte se tam dostat po svých. 39. Teď se musíte dostat až k místu kde jste prokopli podlahu. Tam vylezte nahoru (climb-up floor) a po ochozujděte na sever. Na konci slezte po žebříku. 40. Dole prohledejte kamení ve východní stěně (search rocky surface) a projděte přes severní zeď (open barricade) Pokračujte na sever a v zatáčce vylezte po žebříku. 41. Jděte stále severním směrem a dalším žebříkem na který narazíte vylezte nahoru. V patře není kam uhnout a po pár krocích použijte další žebřík (climb-down) Pokračujte dále až na velkou křižovatku kde uvnitř rozpadlé budovy najdete hledanou osobu - Safalaana.

 42. Jukněte do inventáře jestli máte 4 volné pozice a promluvte se Safalaanem (" I went to see King Roald ") , (" Can i help in some way ? ") , (" Okay...") Dostanete od něj 3 papyrusy , jeden charcoal a úkolem bude zmapovat západní část sídla. 43. Z křižovatky jděte západním směrem kde se bude cesta stáčet na sever a potom na východ. Až v severní části narazíte na logo, stoupněte na něj (walk here) a zakreslete pozici (charcoal -> papyrus) Tím získáte castle sketch 1 44. Vraťte se do zatáčky v západní části kde je druhé logo a stejným způsobem udělejte castle sketch 2. 45. Po animaci pokračujte v cestě zpět až narazíte na třetí logo. Stoupněte na něj a v momentě kdy budete chtít udělat náčrtek, budete napadeni. S touto situací nelze nic dělat, ale nakonec Vás před smrtí zachrání Sarius Guile. 46. Krátce pokecejte, udělejte castle sketch 3 a vraťte se do jiho-západní části k místu kde vylezete prokopnutou podlahou. Odtud po třetí projděte bludiště (lze jít i přes důl), ale u bodu 25 se zastavte (10-25).

 47. U jižní stěny v místnosti s žebříkem se otočte a použijte nůž na portrét (use knife...) Po prohledání (search portreit) získáte dlouhý klíč - large ornate key. 48. V místnosti najdete i krb a ten prohrabte nožem (knife -> fireplace) Najdete message (zprávu) kterou si přečtěte (read) a pokračujte do základny (bod 26-28) 49. V podzemní základně si promluvte se Safalaanem, předejte náčrtky (" I have all sketches for you ") a pak mu ukažte zprávu z krbu (" I have a message for you Safalaan...") Nakonec Vás pošle do laboratoře nedaleko od základny. 50. Vyjděte ven ze základny, projděte zdí (push wall) a vylezte po schodech do patra. V patře přeskočte na druhou stranu (jump-to floorboard) a slezte dolu. Venku pokračujte podle mapy až dojdete k místnosti se žlutým kobercem na zdi.
 51. Na koberec použijte nůž a pak prolezte na druhou stranu (walk-through) V rohu najdete sochu na kterou použijte klíč (large ornate key -> vampyre statue). Tím odemknete zámek od spojovacích dveří přes které projděte (open door) a po schodech v jižní části slezte dolu (climb-down).

 52. V severo-západní části laboratoře prohledejte rozbitou expozici run (search broken rune case) a najdete zde několik run a mezi nima i runy na kouzlo telegrab. Na minimapě je v západním výběžku vidět čevený bod a když na něj použijete telegrab, získáte knihu heamalchemy. 53. S knihou se vraťte do místní základny a promluvte s Safalaanem. Ten si ji prohlédne a dostanete zprávu pro Veliaf Hurtze. Kromě toho Vám dá shorcut key který se dá použít pro zkrácení cesty. Neměl jsem čas zjistit kde se dá použít a odcestovalj jsem standartí cestou přes Ectofuntus. 54. Se zprávou odcestujte do Burgh de Rott a poté co si ji Veliaf Hurtz vezme (" I have a message...") je quest u konce. Knihu co dostanete přečtěte a vyberte kam celkem 3 x 2.000 exp investujete (skill musí být lvl 30+)Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru