The Chosen Commander

1. verze - bez záruky a korektury

Obtížnost : střední - těžké

Délka : dlouhé a ukecané se spoustou dialogů

Požadavky :

 1. Land of the Goblins
 2. 46 Thieving
 3. 46 Agility
 4. 46 Strength
 5. Porazit v jednom postupném souboji 6 × 75 (souboj prý lze přerušit) a 3 × 125 lvl také (asi bez přerušení)

Nezbytné věci :

 1. Uzavřený zdroj světla
 2. Tinderbox

Doporučené věci :

 1. Teleporty do Ardougne a Lumbridge
 2. Jednodotykový teleport
 3. Magic prayer protect + 1 prayer restore
 4. Peníze - v případě chyby během questu je nutné zaplatit 5.000 Gp, ale mě se to nestalo a nevím o co přesně jde.

Výbava: Stačilo mi Full rune / DD++ / D-scimmy + magic protect

Odměna :

 1. 3 quest point
 2. 20.000 Agility exp
 3. 20.000 Strength exp
 4. 20.000 Thieving exp
 5. Zanik's crossbow
 6. Přístup do Bandos throne room poté co si promluvíte s Oldakem


 1. V bance si vemte uzavřený zdroj světla, něco k poražení 50 lvl a jděte do gobliního města Dorgesh-Kaan. Přibližně uprostřed u východní zdi promluvte s Captain Undakem. Průběh dialogu by měl být následující:

  1. Who are you ?
  2. Can I help with anything ?
  3. Yes
  4. Okay. What's your point ?
  5. Let's go
 2. Vylezte po žebříku do 1. patra (Captain Vás bude následovat) , promluvte s Torzekem (" Calm down. I'm here to help ") a pak je na výběr z několika dialogů. Vzal jsem to v následujícím pořadí:

  1. Are all the children sick ?
  2. Have you seen anyone suspicious around here ?
  3. Have the chilren eaten anything unusual lately ?
  4. What did they have ?
 3. Kolem zdi je několik otrávených dětí a s každým si promluvte na téma (" What food did you eat yesterday ? ") Celkem jsem promluvil se 4-mi (Andil, Delgon, Gerdi a Jobo) 4. Promluvte s Captain Undakem (" I've worked out which foods are poisoned ") a pak jděte na tržiště do přízemí. 5. Pokecejte s prodejci jménem Markog a Turgog na téma (" Which have you bought ingredients from ? ") a od každého se dozvíte dvojici jmen. Ty jsou prý náhodně generovány, ale jedno z nich se dozvíte od obou (u mě to byl Walton).

 6. Teď vyhledejte prodejce co dodával oběma trhovcům. Walton se nachází v jiho-východní části a během dialogu dojde na souboj (lvl 50). Jste-li připraveni, promlute s ním (" This is the one, Captain ") a potvrďte (" Yes, I'm sure ") Pokud jste identifikovali prodejce jedu správně, můžete na něj zaútočit (" [Attack the merchant ] ") V polovině boje si přepne na melee protect, ale v zápětí se objeví Zanik a po jejím útoku si přepne na ranged protect. Nyní ho už stačí dorazit, ale než ho sejmete, odvede ho Captain Undak do vězení..

 7. Pokračujte dialogem se Zanik (" I knew you'd find your way back ") , (" You've been gone for months ") , (" Yes! What happended ? ") a nyní musíte v roli Zanik přeskákat sochy až k místu s naplněnou nádobou. 8. Po krátké animaci pokračujte dále severním směrem až na ochoz kde seberte kuši. Pak klikněte na hrot oštěpu velké sochy (grapple spear) a tím se přehoupnete na velký trůn kde seberete ze země pendant (červená tečka na minimapě). 9. Slezte z trůnu , podívejte se do nádoby (look-into Statue with bowl) a jděte na západ k portálu před kterým je spousta soch které Vám uvolní cestu. 10. Pokračujte volbou (" Let's go ") a jděte v tomto patru až na sever kde zkuste vylézt po schodech. Poté se spustí animace. 11. Během následující delší animaci volte tyto dialogy:

  1. Zanik and I brought him down together
  2. What would happen to him after you handed him over ?
  3. You should hand him over
  4. She means well
  5. What will you do if you catch her ?
  6. I'll start looking now
 12. Kdo nemá, tak si v bance (západní část) vezme uzavřený zdroj světla + tinderbox a také budete potřebovat 7 volných míst v inventáři. Pak se v jižní části přes několik schodišť dostaňte do malého dungeonu se speciálním fairy ringem který znáte z minulého questu. 13. V dungeonu proběhněte do jižní části kde najdete Zanik a tam s ní promluvte.

  1. (Sit down next to Zanik)
  2. (Say nothing)
  3. You need to come back to the city
  4. Are you alright?
  5. You killed the H.A.M. agent
  6. (Say nothing)
  7. No, the council did the right thing.
  8. You wish I had killed him ?
  9. What do you wish had happened ?
  10. Someday, we'll build that world
 14. Nyní se vraťte zpět do města a znovu jděte do schodů v severní části kde proběhne další animace.

  1. Zanik is a good person
  2. I have nothing else to say
 15. Po skončení animace si u schodů promlute se Zanik (" Goodbye, Zanik ") a poté s Captain Undakem (" What is this task ? ") + (" I'll do it ") Pokud máte 7 volných míst, dostanete kompletní HAM róbu kterou si oblečte. 16. V libovolné bance si vemte teleport do Ardougne a Lumbridge. Pak se vydejte do základny HAM (pick-lock / climb-down) 17. V jiho-východní části si promluvte s Johanhus Ulsbrechtem a dozvíte se něco o daší základně spolu s heslem - Arrav.

  1. What are you planning to do about the cave goblins ?
  2. Where is Sigmund ?
  3. How can I find Sigmund's base ?
  4. I'll go there now
 18. Cestou si odložte HAM róbu , naberte zásoby pro postupný souboj s 75 lvl , ale nechte si tak 4 volné pozice. Pak odcestujte k mlýnu severně od Ardougne. 19. Promluvte s Milton the Miller (" I want to get in to Sigmund's base ") a řekněte mu heslo (" Arrav ") Po tomto dialogu Vám zpřístupní žebřík v severní části mlýna po kterém slezte dolu. 20. V jiho-východní části si prohlédněte noticeboard a pak se vraťte do západní části této základny. 21. Vyhledejte agent Sama a ukradněte mu Sam's letter (pickpocket...) 22. Zpět do východní části a zkuste otevřít dveře k cele s goblinem. Zastaví Vás HAM guard a potom mu ukažte dopis (Sam's letter -> HAM guard) . Nyní máte cestu k cele volnou. 23. Projděte do místnosti se stolem a na zemi seberte klíč - HAM prison key. Pak jděte do cely (open door) a pokecejte s Prisonerem.

  1. I'm here to rescue you !
  2. Let’s go
  3. I'll distract the guard, then you make a break for it
 24. Předtím než pomůžete goblinovi utéct, tak mu musíte připravit únikovou cestu, jinak Vás vyhodí ven ze základny a budete se muset vrátit. Nejprve vyjděte ven z cely, projděte kolem guarda (nemluvit s ním) a přes severní dveře vstupte do místnosti s nádobím. Potom se protáhněte do vedlejší místnosti (squeeze...) 25. Nyní otevřete dveře vedoucí k hlídce, projděte přes ně a hned se vraťte zpět do místnosti odkud jste přišli. 26. Teď otevřete dveře v severo-západní části, vraťte se zpět a tím máte první část únikové cesty připravenou. 27. Jděte do cely s goblinem a promluvte s ním (" I'll distract the guard...") Pak vyjděte do chodby s HAM guardem a směrem od severu k němu promluvte. Není potřeba vybírat žádný dialog. V tomto stavu setrvejte do doby než goblin projde přes oboje dveře. 28. Až bude goblin ve druhé místnosti, jděte za ním a řekněte mu ať počká u západních dveří (" Wait at the west door...") Sami se pak protáhněte v jižní části do místnosti s nádobím kam by měl za Vámi přijít hlídač z vedlejší místnosti. Pokud nepříde, zkuste udělat pomocí nádobí trošku kraválu (take dirty plates) Zde vytvejte v dialogu do té doby než goblin projde do čtvercové místnosti v severní části. 29. V místnosti s goblinem promluvte (" Follow me ") a pokračujte přes dveře v severo-východní části. Po chvilce Vás zastaví stráž, ale po dialogu (" Let's get out of there ") se goblinovi podaří dostat do vedlejší (západní) místnosti. Sami se tam za ním můžete také vydat. 30. Po chvilce se na ochozu vedle Vás objeví Sigmund (75 lvl) se kterým se opět musíte utkat (" Time for you die ! ") . Ze začátku bude mít melee protect, ale vzápětí ho po střele od Zanik změní na range protect a nic Vám nebude bránit se sním vypořádat. Na konci souboje zvolte (" Just get it over with, Zanik ") 31. Teď bude následovat 5 soubojů se Zanik (75 lvl) které budou proloženy dialogy. Průběh by měl být následující a podle jednoho hráče lze souboj přerušit. Po návratu lze pokračovat bez nutnosti začínat celý souboj znovu.

  1. 1. souboj
  2. I won't kill you, Zanik
  3. 2. souboj
  4. Zanik! What's happened to you?
  5. 3. souboj
  6. Does our friendship mean nothing to you?
  7. But am I *your* enemy ?
  8. 4. souboj
  9. Zanik, you're being controlled. Fight it !
  10. 5. souboj
  11. Zanik, it's the pendant. Take it off !
  12. Zanik, I belive in you
  13. Release her !
 32. Až budetre v malé jeskyni, jděte na západ, ale po chvilce Vás rozdělí padající strop. klikněte na hromadu balvanů (call-through fallen rocks) (" Hang on, I'll try to reach you ") a zkuste je odstranit (pravé tlačítko myši - clear fallen rocks) 33. Po odstranění sutiny jděte na kraj propasti a promluvte se Zanik (" Try grappling across with your crossbow ") + (" I can see somewhere it could catch ") Nyní musíte Zanik navigovat podle toho jak bude střílet. Je to bráno z jejího pohledu (" Left a bit ") nebo (" Right a bit ") Přesný postup nemám protože to je prý pro každého jiné. Pokud se ji to nedaří, zvolte (" Try that spot again ") . Dalším klíčovým dialogem po několikerém navádění bylo (" Just a bit further left ") a před tím než se úspěšně přehoupla také (" I'm not leaving you, Zanik ") 34. Až bude na druhé straně, musíte jít pěšky (nepoužívat teleport) do Dorgesh-Kaan. V západní části vylezte z jeskyně (go-through Cave exit) a cestou si bude chtít Juna pokecat se Zanik. Potom pokračujte v cestě přes swamp dungeon. Jestli se Vám vinou teleportu Zanik ztratí, najdete ji u Juny (vyzkoušeno) 35. Na křižovatce u kuchyně si promluvte s Kazgarem (" Follow Kazgar ") , (" The council would want Zanik back now ") a budete odvedeni přes bludiště. Nakonec projděte branou v jižní části a budete zpět v Dorgesh-Kaan.

 36. Poblíž fontány uprostřed města si promluvte s Captain Undakem. Mělo by stačit vybrat následující (" What can I do ? ") a (" Goodbye ") Pak jděte k severnímu schodišti vedoucí do patra kde proběhle dříve animace. 37. Vylezte po schodech (climb-up stairs) a uvidíte další animaci. V rozhovoru vyberte (" But that can we do ? ") a po skončení animace vyzte znovu po schodech (bez další animace) 38. Kousek vedle schodů si promluvte s Goblin scribe (" What do you want me to do ? ") , (" I'll help you ") a (" I'll go now ") 39. Jděte do přízemí a ve východní části si promluvte s Tegdakem (" The scribe sent me to get...") 40. Věci odneste ke Goblin scribe (" Here is it ") , (" I'll go now ") a vydejte se do Goblin mine přes dveře v severo-východní části. 41. Promluvte s Mistagem (" Could you bury this time capsule ? ") a pak Vás pošle za Oldakem. 42. Oldaka najdete v severo-západní části a tam s ním promluvte.

  1. What are you arguing about ?
  2. Oldak is right
  3. What do you want me to do ?
  4. I'll go now
 43. Proběhněte přes celé město až na jih a přes několik schodů (nahoru/dolu) projděte až k místu s agility značkou. Odtud se vydejte na východ a slezte dolu (climb-down stairs).

 44. Pokecejte s Turgalem (" Oldak needs a pair of energy...") a dostanete dva zvláštní předměty na které potřebujete 2 volná místa v inventu. 45. Vraťte se do města a zamiřte k místu kde byl chycen agent. Najdete zde Oldaka se kterým pokecejte (" I have the parts here ") a nakonec za tyto věci dostanete Zanik's crossbow. 46. Promluvte se Zanik a během rozhovoru si od Vás vezme crossbow.

  1. Oldak has modified you crossbow
  2. Oldak said it was certain to work
  3. What are you doing ? (asi nepovinné)
  4. Saying goodbye to the city ? (asi nepovinné)
  5. You'll see the city again ? (asi nepovinné)
  6. That was a good speech (asi nepovinné)
  7. I'll talk to you latter


 47. Vyjděte do patra a ve východní části pokecejte s Mernik (" What can I do ? ") a (" I'll talk to him ") 48. Kousek severním směrem promluvte s Ambassador Alvijarem (" I want to talk about the children ") a (" Sorry, I'll leave you alone ") 49. Vraťte se za Mernik (" I talked to him... He said no ") , (" Nothing. Everything is fine ") a jděte zpět do přízemí. Odtud se vydejte do banky v severo-západní části pod Oldakovou laboratoří. 50. V bance si vemte věci k postupnému souboji s Bandos avatarem (125 lvl - 3x za sebou) Měl jsem na sobě melee zbroj , DD++ a s podporou magic protect stačilo 6 sharků (combat lvl 85) , takže celkem pohoda. Jen si již od začátku nechte v inventáři 4 volné pozice.

 51. Vraťte se k Zanik , řekněte ji že jste připraveni (" I'm ready now ") a ocitnete se znovu v místnosti s vojáky. 52. Promluvte s Bandos avatarem (125 lvl) a jak to půjde, zapněte si magic protect a pusťte se do něj. Až bude mít zdraví na nule, vyberte (" We'll see about that. Zanik - now ! ") , ale crossbow se ji rozletí na kusy.

 53. Teď musíte ze země sebrat všechny kousky (Zanik's crossbow, bone bolts, focusing chamber, energy projector) Může se stát že budete v kontaktu s nějakou sochou a v tom případě nemůžete díl zvednout dokud ji nezlikvidujete (měl jsem lvl 50 a 75). Zanik si nemusíte všímat. Jak budete mít věci v invetáři, tak crossbow zase složte dohromady (energy projectors -> zanik's crossbow) a pusťte se do Bandos avatara. Po třetím souboji by měla hra nabídnout dialog (" [Use Zanik's crossbow's special attack] ") a poté co ho definitivně odstraníte z cesty seberte pendant který po něm zůstane na zemi. 54. Promluvte se Zanik a pak vyjděte portálem v západní části.

  1. (Sit down next to Zanik)
  2. (Say nothing)
  3. How badly are you hurt ?
  4. It's over, Zanik. We won
  5. Here it is
 55. Během animace zvolte (" You don't need to give me anything ") a quest je u konce.

Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru