První nastavení recovery question

  1. První nastavení otázek je aktivní ihned. Další změna je aktivována až po 14 dnech. V případě že Vám někdo prolomí heslo, většinou změní i tyto otázky. Proto ta lhůta na novou aktivaci. Potom je šance na vrácní hesla velmi malá a v tomto případě si musíte pomoci sami.

  2. Do kolonek Question si můžete zadat co chcete nebo je nechat tak jak jsou předdefinovány. Při vyplňování dotazníku na zpětné získání hesla se zobrazí to co vyplníte (nebo to co necháte). Nemá to vliv na případný neúspěch.

  3. Odpovědi ( Answer ) vyplňte obezřetně a s rozvahou. Nedoporučuji používat háčky , čárky různé klávesy co se liší při přepnutí EN / CZ klávesnice ( Y-Z , 2-@ atd.)

  4. Nastavené odpovědi si napište na papír a uložte na bezpečné místo.

Nyní jsou recovery nastavené. Pokud jste nastavovali poprvé, jsou aktivní ihned. Při dalším nastavení bývala lhůta 14 dní na novou aktivaci. Jak je to teď neím.