Myths of the White Lands

Obtížnost : lehká

Délka : krátké

Požadavky : žádné

Nezbytné věci : nic

Doporučené věci :

 1. Teleport do Draynor village (glory ammy)
 2. Chisel + hammer pokud máte Crafting 30+ pro získání bonusu 2.000 exp
 3. Axe pokud máte Woodcutting 80+ pro získání bonusu 20.000 exp

Výbava: bez boje

Odměna :

 1. 1 quest point
 2. 500 exp do libovolného skillu - lampa


 1. Promluvte s Explorer Jackem a dozvíte se něco o nové zemi Snow Land , Snow Impech kteří v ní žijí a také o drahých kamenech o kterých se mu jeden Imp zmínil. Během 1-2 dialogů musíte získat heslo Ectosum Glissendo. Pokud ho v deníku nemáte zaznamenané, zkuste i jiné dialogy.

  1. Myths of the White Lands
  2. Yes, count me in
  3. How do I get to the Land of Snow ?
  4. Actually, never mind


 2. Odcestujte do Wizard Tower a slezte do pozdemí. V jiho-západní části si promluvte s Isidorem a poté co mu řeknete heslo Vás teleportuje na nové místo. 3. Ve všech následujících místnoste to bude pěkně klouzat a jak se rozhodnete udělat krok, tak už se zastavíte pouze o nějakou překážku nebo záchytný bod. Pohybovat se můžete do 4 základních stran a někde bude potřeba jít i šikmo a zde se mi párkrát stalo že jsem kliknul špatně a dalo práci se vrátit na výchozí místo. Nejlepším řešením v tomto případě je odhlášení z hry a po opětovném přihlášení budete na začátku místnosti. Předchozí splněné jeskyně už procházet nemusíte. 4. Projít ledovou plání je velice jednoduché a zvládnete to ve 4 krocích. Z důvodu rychlejší orientace nebudu cestu popisovat pomocí světových stran.

  1. Dolu
  2. Doprava
  3. Nahoru
  4. Doprava - po pár krocích na pevnině vstupte do jeskyně
 5. První jeskyně

  1. Šikmo doprava nahoru
  2. Doprava
  3. Nahoru
  4. Šikmo doprava dolu


 6. Druhá jeskyně

  Kdo má zájem a crafting lvl 30+, může získat 2.000 exp do tohoto skillu u jižní stěny při prohledání stěny. Tato cesta zde ale není popsána a musíte se tam dopravit podle sebe. Prý je na to potřeba hammer a chisel.

  1. Doprava
  2. Dolu
  3. Šikmo doprava nahoru
  4. Nahoru
  5. Doprava


 7. Třetí jeskyně

  1. Šikmo doprava nahoru
  2. Šikmo doprava dolu
  3. Doleva
  4. Nahoru
  5. Doprava
  6. Dolu
  7. Doprava


 8. Čtvrtá jeskyně

  V jiho-východní části je možno po prohledání stěny získat 10.000 Agility exp. Podmínkou je level 55+ a cestu si musíte stejně jako v předchozím případě najít sami.

  1. Doprava
  2. Šikmo doleva nahoru
  3. Doprava
  4. Nahoru
  5. Šikmo doprava dolu
  6. Doleva
  7. Šikmo doprava dolu


 9. Pátá jeskyně

  1. Šikmo doprava nahoru
  2. Doprava
  3. Nahoru
  4. Šikmo doprava dolu
  5. Doprava


 10. Šestá jeskyně

  V tuto chvíli se vydejte doprava a pouze projedete do další jeskyně.

 11. Sedmá jeskyně - Yeti

  Zde se moc nezdržíte a Yetti Vás okamžitě pošle zpět. Pak skončíte na výchozím bodě 6. jeskyně

 12. Šestá jeskyně - podepření mostu

  1. Dolu
  2. Doprava
  3. Nahoru na pevnou plošinu. Ledový blok strčte doprava
  4. Doprava
  5. Dolu
  6. Doprava na pevnou plošinu. Ledový blok strčte nahoru
  7. Nahoru
  8. Doprava
  9. Nahoru na pevnou plošinu. Ledový blok strčte doleva
  10. Dolu
  11. Doleva na pevnou plošinu. Ledový blok strčte nahoru
  12. Nahoru
  13. Doprava
  14. Nahoru na pevnou plošinu. Ledový blok strčte doleva
  15. Doleva
  16. Dolu na pevnou plošinu. Ledový blok strčte doleva
  17. Šikmo doleva dolu
  18. Nahoru
  19. Doprava na pevnou plošinu. Ledový blok strčte nahoru
  20. Nahoru
  21. Doleva
  22. Nahoru
  23. Doprava
  24. Dolu na pevnou plošinu. Ledový blok strčte doprava
  25. Doprava
  26. Dolu
  27. Doprava na pevnou plošinu. Ledový blok strčte nahoru do pravé části mostu.
  28. Doleva nahoru na pevnou plošinu. Ledový blok strčte nahoru do levé části mostu.
  29. Dolu
  30. Doleva
  31. Nahoru na pevnou plošinu a pak projděte zpět do 5. jeskyně (exit)


 13. Pátá jeskyně

  1. Nahoru
  2. Doleva
  3. Nahoru
  4. Doprava na římsu a v rohu projděte do 6. jeskyně (squeeze...)
 14. Šestá jeskyně

  Zde projděte po římse přes vsunuté sněhové bloky a na konci prolezte do 7. jeskyně (squeeze...) Kdo má Wc 80+ , tak si může na stěně vedle vchodu do 7. jeskyně přilepšit o 20.000 exp  Sedmá jeskyně

 15. V poslední jeskyni prozkoumejte zeď (study wall) a zpřístupní se Vám volba (shout-in pipe) naproti. Zatrubte a to Yetiho zneškodní. 16. Vraťte se zpět do jeskyně s mostem, odtud projděte do další jeskyně na římsu s sklouzněte se doleva na ledovou plochu. 17. Pokračujte šikmo doprava dolu a projděte do 6. jeskyně. Opět se sklouzněte doprava přes jeskyni a následně projedete i 7. jeskyní u Yetiho. Seberte kameny (pick-up stones) a jde se zpět. 18. Sklouzněte na druhou stranu a hned na to projedete i přes 6. jeskyni na pevnou plošinu. Na stěně vyberte exit-cave archway a nebudete muset jít přes 1-5 jeskyni. Volbou exit-room se dostanete do 5. jeskyně kam v tuto chvíli už nemusíte chodit.

 19. Venku potkáte 3 Snow Impy od kterých se dozvíte, že to co máte v inventáři je Yetiho trus. Na konci rozhovoru Vám ho ještě očarují a změní název na enchanted stones. 20. Až impové zmizí tak běžte za Explorer Jackem a vyberte libovolný dialog. Tím je quest u konce. Navíc můžete získat 5.000 Gp když si po opětovném přihlášení do hry znovu promluvíte s Jackem.Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru