Merlins' crystal

Obtížnost : Střední

Požadavky : Schopnost porazit Sir Mordred (39 lvl)

Nezbytné věci :

 1. Bat bones - lze získat během questu
 2. Bread - chleba je možné koupit nebo ukrást na na náměstí v Ardougne nebo v Port Sarim (stačí během questu až tam půjdete)
 3. Tinderbox
 4. Bucket of wax - ten získáte v Catherby na včelí farmě sousedící s políčkem Flaxu zápaně od banky. Neprve si v malém domu nad bankou vemte insect repellent a použijte na úl (beehive). Pak si vosk naberte do kyblíku (use bucket -> beehive). Mělo by to jít i před zahájením questu. Pokud ne, do Catherby stejně půjdete a můžete to nechat na později.

Doporučené věci : Několik teleportů do Falador, Camelot, Varrock

Odměna :

 1. 6 quest point
 2. Excalibur meč - budete ho potřebovat i v jiných questech


 1. V bance si vemte vše potřebné a v místnosti s kulatým stolem hradního komplexu Camelot (severně od teleportu) si promluvte s King Arthurem (" I want to become...") a dostanete za úkol vysvobodit mága jménem Merlin. 2. Promluvte se Sirem Gawainem (" Do you know how Merlin...") a (" Any ideas how get into...") Dozvíte se , že by něco mohla vědět čarodejnice žijící v pevnosti jižně od hradu. 3. Vyjděte do prvního patra hradu a promluvte se Sirem Lancelotem (" Any ideas on how to get...") Od něj se dozvíte jak se do pevnosti dostanete. 4. Seběhněte do Catherby, připravte se na boj se Sirem Mordred (37 lvl) a vedle banky se schovejte (hide-in crate) do velké bedny (" Yes "). Postupně se "proklikejte" až na místo vylodění a vylezte z krabice ven (" Yes ") 5. Na molu si zapněte běh a za vraty vyběhněte do 1. patra. Na jih od schodů vyběhněte po dalších schodech do 2. patra a jak promluvíte se Sirem Mordred (39 lvl), tak Vás napadne. 6. Zabít se ho ovšem nepovede a až bude mít na kahánku, objeví se Morgan Le Faye s prosbou o ušetření svého syna. Zeptejte se jí jak osvobodit Merlina (" Tell me how untrap ...") a kde seženete Excalibur (" So where can I find Excalibur ? ") Pak se souboj ukončí (" Ok, I will go do all that ") 7. Pokud nemáte Bat bones, sejděte do přízemí a vyjděte z pevnosti západním východem. Zde si z jednoho Giant bat (27 lvl) jednu kost opatřete.

 8. Běžte podél pobřeží na severo-východ do Catherby. V malém domku vedle banky promluvte s Candle maker (" Have you got any black candles ? "). Vemte si bucket ox wax (jak získat je popsáno v úvodu) a promluvte s ním znovu. Výměnou za vosk dostanete black candle. Svíčku zapalte a jde se dál.

  mapa


 9. V Taverly si promluvte s Lady of the Lake (" I seek the sword Excalibur ") a pro získání meče musíte projít zkouškou. 10. Dopravte se do Port Sarim a zkuste otevřít dveře u obchodu se šperky. Objeví se žebrák, který bude chtít kousek chleba který mu dejte (" Yes certainly ") Z žebráka se stane Lady of the Lake a právě jste složili její zkoušku a Excalibur Vám dá. 11. Teď odcestujte do Varrocku a jiho-východně od Auburryho (teleportuje do dolu s essencí) je prayer oltář. Dejte volbu check chaos altar a objeví se zaklínací formuka. Tu si opište nebo vyfoťte. Budete ji potřebovat později. Možná je pro všechny stejná, ale nejsem si jistý. 12. Dopravte se do Camelotu a v severo-východní části hradu najdete v zahradě místo se sloupy a ornamentem na zemi. Vstupte na ornament ( zapálenou black candle musíte mít v inventáři) a dropněte bat bones (Pozor!!! "Drop", nikoliv "bury") . 13. Po výzvě zopakujte zaklínadlo nalezené na oltáři. Po skončení rozhovoru budete mít meč připravený k osvobození Merlina. 14. V jiho-východní části hradu vylezte po žebřících do 2. patra a uvidíte Merlina zakletého v crystalu. Dotkněte se mečem crystalu a Merlin bude volný (excalibur ->giant crystal) 15. Teď jen dojděte do sálu, promluvte s King Arthurem a quest je u konceNávod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru