Knight's sword

Obtížnost : střední

Délka : střední

Požadavky :

 1. 10 Mining
 2. Schopnost projít (a přežít) mezi Ice Warriors (57 lvl)

Nezbytné věci :

 1. 2 Iron bar - železná cihla
 2. Redberry pie - rybízobý koláč vyrobíte pomocí cooking skillu
 3. Pickaxe - libovolný krumpáč

Doporučené věci :

 1. Teleporty do Varrocku (1x) a několik do Faladoru
 2. Jídlo - pouze pro průchod dungeonem kolem Ice Warriors (57 lvl)

Odměna :

 1. 1 quest point
 2. 12.725 Smithing exp


 1. V bance si vemte všechny věci dle požadavků a jděte na nádvoří White knights zámku ve Faladoru. Zde si promluvte se Squirem (" And how is life as a squire ") , (" I can make a new sword if you like ") , (" So would these dwarwes...") a (" Ok,I'll give it a go ") Dostanete za úkol sehnat meč ze speciálního materálu. 2. Pak se vydejte do knihovny ve Varrocku. Tu najdete severně od náměstí a tam si promluvte s Reldem (" What do you know about the Imcando dwarves ? ") a získáte další informace. 3. Odcestujte za kovářským mistrem jménem Thurgo. Najdete ho jižně od Port Sarim v malém domku. Promluvte s ním (" would you like some redberry pie ? ") a vezme si od Vás koláč. Znovu s ním promluvte, ale na výrobu meče bude potřebovat nějakou předlohu. 4. Jděte zpět na nádvoří a promluvte se Squirem. Potom jděte do velkých dveří na východě a uvnitř pokračujte až k žebříku v místnosti kde jsou dokola sochy. 5. Vylezte do patra (climb-up ladder) a pár kroků na západ je velké schodiště po kterém vyjděte do 2. patra (climb-up staircase)

 6. Hned jak vylezete do 2. patra, jděte do malého pokoje v jižním směrem. Budete-li uvnitř sami, zavřete za sebou dveře, jinak Vás chytí. Otevřete skřiňku (open cupboard) a po prohledání (search) najdete portrét (portrait) 7. Vraťte se k místu kde bydlí Thurgo a jděte ke značce označující dungeon. Ten musíte celý projít až k místu kde se dá nakopat blurite ore. Pro ty co tam jdou poprvé, dávejte si veliký pozor hlavně na Ice Warriors (57 lvl) Nechte si doplnit energii na běh a pár kousků jídla se bude také hodit.

 8. Slezte dolu a utíkejte až do severo-východní části. Na neplacených worldech je zde věšinou dost lidí a Ice Warrors jsou obsazeni. Na obrázku jsem v bezpečné pozici a v klidu si zde nakopejte blurite ore (mine rock) 9. Vraťte se na povrch a jděte za Thurgem. Promluvte s ním a po prvním rozhovoru si vezme portrét. Pokecejte znovu a za 2 iron bary + blurite ore dostanete blurite sword. 10. Meč jděte předat Squiremu do Faladoru a tím je quest u konce.Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru