Digsite quest

Obtížnost : Střední bez boje.

Požadavky :

 1. 10 Agility
 2. 10 Herblore
 3. 25 Thieving

Nezbytné věci :

 1. Cup of tea - lze sehnat pomocí Thievingu východně od menší banky ve Varrocku.
 2. Pestle and mortar
 3. Vial - (prázdná)
 4. Tinderbox
 5. Leather gloves a boots - po celý quest noste na sobě
 6. Jídlo - stačí 1-2 kousky pro případ že nebude mít moc štěstí při okrádání.

Doporučené věci : - vše lze sehnat až na místě a v návodu je popsáno co kde seženete. Bude to ovšem chvilku trvat a budete-li je mít předem připravené, nemusíte se zdržovat.

 1. Charcoal - General shop severo-západně od Tai Bwo Wannai nebo Shilo village
 2. 2 x rope - Ardougne general shop nebo Catherby
 3. Cut Opal - Shilo village (gem rock). Prý lze použít i Uncut.

Odměna :

 1. 2 quest point
 2. 15.300 mining
 3. 2.000 Herblore
 4. 2 Gold bars.
 1. Vše potřebné si vemte s sebou a vydejte se do archeologického centra jiho-východně od Varrocku. Promluvte s Examiner (" Can I' take an exam ") a dostanete unstamped letter který musí podepsat správce muzea. 2. Jděte do muzea ve Varrocku severně od malé (východní) banky a promluvte s Curatorem. Až budete mít podepsaný dokument inventáři, hra nabídne volby v dialogu. S tím se nemusíte zdržovat a vraťte se zpět do Exam centra. 3. Znovu promluvte s Examiner a můžete zkusit složit zkoušku 1. stupně. S tím se teď nezabývejte, protože i v případě správných odpovědí Vám to nebude k ničemu a zkoušku stejně nesložíte. Nejprve se musíte něco naučit a pak teprve dělat test. Odpovědi se dozvíte od studentů kteří jsou v místě vykopávek směrem na sever od této budovy.

 4. 1. kolo otázek

 5. Promluvte postupně se studenty. Celkem tu najdete 3 a dialogy stačí jen odklikat. Každý bude po Vás chtít za odpověď do testu "nějakou" věc. Studenti jsou očíslováni podle pozice na mapě.

  1. Animal skull
   Lebku získáte okrádáním digsite workman (steal-from...). Pokud ještě nemáte 2 Rope (lano), tak je získáte právě touto cestou a další nutnou věcí pro pozdější použití je specimen brush.

  2. Teddy bear
   Plyšového medvídka najdete v křoví u cesty mezi budovou a nalezištěm (viz úvodní mapa).

  3. Shiny/special cup
   Zajděte si do velkého stanu na jihu a vemte si Panning tray. Vedle stanu je místo k rýžování - "Panning point" a začněte rýžovat. Při prvním pokusu Vás zastaví Panning guide se slovy že zde nesmíte lovit. Zeptejte se co máte udělat proto aby jste zde mohli rýžovat (" So how do I' become...") a jako úplatek bude požadovat Cup of tea (šálek čaje). Pokud ho máte u sebe, během rozhovoru jej předáte. Ted již můžete zkusit štěstí a po nabrání vody do pánve ji v inventáři prohledejte (search) a najdete různé věci. Jediné co v tento moment potřebujete je Shiny/special cup. pokud ještě nemáte Opál, tak ho získáte touto cestou. Můžete ho vylovit teď, a nebute se zdržova později. Bude potřeba ve 3. kole otázek.


 6. Máte-li všechny 3 věci co studenti požadují, běžte s každým promluvit v libovolném pořadí a dozvíte se první sadu odpovědí.

 7. Pak jděte za Examiner do centra (start questu) a souhlaste s prvním testem (" Yes, I' certainly am "). Po úspěšném testu obdržíte level 1 certifikate.

  Průběh 1. testu

 8. 2. kolo otázek

 9. Opět si běžte promluvite se studenty a od každého dostanete odpověďi pro druhý test bez protislužby. Pak se vraťte, znovu si promluvte s Examiner (" I' ready for the next exam ") a absolovujete druhý test znalostí. Po obdržení dalšího certifikátu - level 2 certifikate se vrtaťte k nalezišti.

  Průběh 2. testu

 10. 3. kolo otázek

 11. Znovu si běžte promluvit se studenty a od obou pánů dostanete odpověď bez problémů. Pouze studentka bude chtít výměnou za poslední odpověď gem. V prvním dialogu si o něj řekne a druhým ho předáte. Poprvé to byl Opal a použil jsem opracovaný (cut), který jsem našel při rýžování. Akceptuje i uncut opal (vyzkoušeno). Někde jsem četl že studentka bere i Jade. Možná jde o "náhodný" výběr generovaný pro každého hráče jinak. I tento gem lze najít pomocí rýžovací pánve ve vodě v obou verzích (cut/uncut). 12. Pak jděte za Examiner absolovovat 3 část testu (" I' ready for the next exam ") a dostanete poslední certifikát - level 3 certifikate.

  Průběh 3. testu

 13. Ústní zkoušky máte za sebou a nyní je čas vykopat "něco" zajímavého. V malé místnosti otevřete (open) a prohledejte (search) cupboard a najdete specimen jar (sklenice na vzorky) 14. Vraťte se na místo vykopávek, a pokud ještě nemáte specimen brush, okrádejte jednoho z Digsite workman tak dlouho, dokud ho nezískáte. Až budete mít vše potřebné inventáři (trowel, specimen jar, specimen brush) , jděte na severo-východ do části s kostrou, a začněte kopat (use trowel -> soil). Najdete spoustu předmětů, ale jediné co potřebujete pro další průběh je ancient talisman. 15. Jděte zpět do centra a poblíž dveří do malé místnosti se pohybuje Archaelogical expert. Použijte na něj nalezený symbol (use talisman...). Talisman si prohlédne a výměnou za něj dostanete propustku umožňující provádět výzkum i v podzemních prostorách naleziště. 16. Ve větší místnosti (jiho-východní část) prohledejte Bookcase (knihovnu) a nalezenou knihu - book on chemicals prolistujte. 17. Nemáte-li ještě charcoal, najdete jej na nalezišti s kostrou v jižní části a potom ho rozdrťte v hmoždíři (charcoal -> pestle and mortar) a získáte ground charcoal který poslouží jako přísada do výbušné směsi.

 18. Zkuste zatočit západním rumpálem (operate winch) a měl by vás zastavit jeden z digsite workman. 19. Ukažte mu propustku od experta (use letter -> workman) , použijte lano na rumpál (rope -> winch), a slezte dolů (operate winch). 20. Poblíž lana seberte jeden kořen - arcenia root a kousek na východ prozkoumejte kamenný zával bránící vstupu do hlavní místnosti (search brick) 21. Vylezte na povrch (climb-up rope) a stejným způsobem slezte dolu u východního rumpálu. Dole si promluvte s Doug Deeping (" How could I move a large pile of rocks? ") a dostanete klíč od truhly. 22. Jděte ke stanu kde jste vzali rýžovací pánev, pomocí lopatky otevřete sud (trowel -> barrel) a naberte si chemikálii do prázdné lahvičky (use vial -> barrel). 23. Ve vedlejším stanu otevřete truhlu (use key -> chest), prohledejte ji a naleznete prášek. 24. Zajděte za Archaeological expertem a ukažte mu lahvičku (use liquid -> expert). Řekne Vám že se jedná o nitroqlicerin a že s ním musíte nakládat velmi opatrně. V žádném případě ho nesmíte upustit (drop). Pak na Experta použijte prášek (powder -> Expert) a tuto látku identifikuje jako ammonium nitrate. 25. Obě přísady smíchejte (ammonium nitrate -> nitroglycerin) , přidejte rozdrcený charcoal (ground charcoal -> mixed chemicals) a nakonec dejte nalezený kořen (Arcenia root -> mixed chemicals) a měli by jse mít Chemical compound. Ten použijte na Experta a jděte zpět na naleziště. 26. Slezte dolu západním rumpálem k zasypanému průchodu a použijte chemikálii na kámen (use compoud -> brick). Pak to celé zapalte (tinderbox -> brick) a sami se vzdálíte (automaticky) do bezpečné vdálenosti. 27. Po velkém výbuchu běžte do obřadní místnosti a uprostřed seberte Stone tablet. 28. Naposledy se vydejte do centra a použijte kámen na experta (stone tablet -> expert) a po krátkém rozhovoru je quest u konce.Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru