Platba members platební kartou

Poslední update 25.1.2008

Pokud chcete platit members platební kartou, musí být schopna realizovat platby přes internet. Běžné karty vydávané k účtům jsou určené pouze pro tuzemské platební operace (bankomat, domácí obchody...) Proto není možné říci předem kterou kartu máte mít.

Pro zahraniční / internetové bankovnictví potřebujete kartu Eurocard-Mastercard nebo VISA, ale ani tyto karty nejsou zárukou že transakce proběhne. Mám ověřeno, že karta mého kamaráda byla Eurocard-Mastercard, ale operace se i po několika pokusech nezdařila. Platil svojí kartou, jeho postavu, nikoliv moji a finanční obnos na kontě byl dostatečný.

Návod jsem dělal při vlastní platbě a je plně funkční. Zde je několik odpovědí na otázky které jsem pozbíral.

 1. Za jak douho se platba promítne ? - V případě že bude karta akceptována, trvá celý proces několik minut. Od otevření prohlížeče, přes vyplnění údajů až po připsání kreditu jsem potřeboval necelých 10 minut.

 2. Kolik stojí členství přes kartu ? - Cena za jeden měsíc je 5 USD a cena v CZ/SK se přepočítává dle aktuálního kurzu. Není potřeba mít "devizový" nebo "speciální" účet se zahraniční měnou.

 3. Můžu si předplatit delší období ? - Kartou je možné platit pouze na jeden měsíc (31 kalendářních dní), ale 3-4 dny před vypršením tohoto kreditu si poskytovatel členství (banka nebo Jagex) automaticky vezme dalších 5 USD. Pokud nemáte dostatečný obnos na účtu, bude to zkoušet následující den znovu. Vyplněním formuláře a následným akceptováním Vaší žádosti si tak vlastně zřídíte "inkaso" a o další platby se už nestaráte jako je tomu u běžných služeb v tuzemsku (SIPO, telefon...)

 4. Je to bezpečné ? - Ze strany Jagexu (nebo banky) určitě nemusíte mít strach, že by si strhli více než je stanovený měsíční poplatek. Jinou věcí je do jaké míry máte zabezpečen svůj počítač. Obecně lze říct že jakákoliv internetová transakce je napadnutelná a Vaše údaje nejsou stoprocentně chráněny nikdy a vždy existuje riziko zneužití "třetí" strany. Viz případ vybrání několika účtů velkých bank v ČR.

 5. Jsou nějaké poplatky za zřízení členství ? - První platba (zřízení inkasa) ani následná druhá platba neobsahovala žádný vedlejší poplatek a vždy mi bylo odečteno kolem 115 Kč, což odpovídá v přepočtu 5 USD. Předchozí informace o možném "vedlejším" poplatku ve výši 100 Kč, kterou jsem získal od jiného hráče byla mylná.

 6. Stále mám kredit přes platbu poštou. - Máte-li nějaký zbývající kredit z jiného typu platby, můžete si tento způsob platby pomocí karty aktivovat bez nutnosti čekat na vypršení starého zůstatku. Byl jsem ve stejné pozici a nikdo mi nekokázal říct jestli to jde nebo přijdu o zbývající předplacené dny. Ke zbývajícímu kreditu se mi přičetlo nových 31 dní (21 zbývalo + 31 z karty). Další kredit mi byl připsán 4 dny před vyčerpáním původního zůstatku.

 7. Může mi členství zaplatit někdo jiný ? - Může, ale musí to být člen rodiny (bratr, rodiče...). Kam až termín "family" Jagex toleruje netuším. V každém případě je nepřípustné, aby platbu prováděl někdo cizí (kamarád, kolega z práce...). Tím porušujete obecná pravidla a co je asi nejdůležitější, můžete přijít o svoji postavu. Je mnoho případů kde se z "kamaráda" vyklubal zloděj, který pomocí údajů které musíte plátci poskytnout, přes recovery question vybere obsah banky nebo změní přístupové heslo. V žádném případě tuto variantu nezkoušejte a raději využijte platbu poštou. Tam přijdete v případě nezdaru maximálně o pár korun a vyhnete se zklamání nad ztrátou Vaši postavy.

 8. Jak zrušit "předplatné" ? - Narozdíl od platby přes poštu, kde se členství ukončí prostým vyčerpáním kreditu, je nutné případné ukončení placení kreditní kartou udělat ručně. V hlavním menu zvolte Cancel an existing subscription. Potom máte na výběr 2 varianty jak členství zrušit:

  1. Option 1 : Přes login se dostanete k jednoduchému formuláři, kde vyberete důvod (asi libovolný) a tlačítkem pod ním zrušíte Vaši platbu. Co je třeba dále a co následuje nevím a nebudu to zkoušet. Tato možnost je použitelná pouze pokud víte heslo od postavy. Co dělat když o postavu přídete ? Pak je tu druhá možnost.
  2. Option 2 : Zde budete požádáni o údaje Vaší platební karty. Vyplňte je stejně jako při zřizování platby a odešlete. Co následuje dále opět nehodlám (prozatím) zkoušet.
Za případný nezdar, ztrátu nebo jiné komplikace nenesu žádnou odpovědnost a všechny kroky uvedené za tímto odstavcem děláte na vlastní odpovědnost.

Na hlavní stránce Runescape.com vyberte Start a new subscription nebo Extend an existing subscription. Jde o stejný odkaz a vždy budete přeměrováni na stejnou stránku.


Další postup doporučuji jen za předpokladu že máte nastavené recovery question


Zde jsou pouze informace a můžete pokračovat dále.Vyplňte následující údaje a pokračujte volbou "NEXT". Měli by jste dostat zprávu od banky o tom jak proběhla bankovní operace. Tak tomu tomu bylo dříve a mělo by tam být i číslo bankovní operace/smlouvy . Pravděpodobně ho budete potřebovat pro případné zrušení dalších plateb pokud přídete o heslo k postavě. To se pak můžete stát plátcem někomu jinému. Pokud se povedlo, gratuluji a Ti co neměli štěstí se musí spokojit s jinou variantou placení.Návod sepsal a hodně štěstí přeje Plastick2

Nahoru